Return to previous page


Title:

Nakladni doprava ve mestech

Freight Urban Transport

Date:

20th May 2008

Venue:

Centrum dopravního výzkumu,
Líšeòská 33a
Brno

Summary:


Vystoupení budou zamerena mj. na následující okruhy: Rádi bychom pozvali pracovníky krajských a mestských úradu, magistrátu, dopravní inženýry a všechny, kterí mají zájem o uvedenou problematiku.

Portable Document File Summary

Agenda20th May 2008
09:30 - 10:00Registrace
10:00 - 10:15Přivítání a úvod
Jiří König, Ing. Pavel Šoukal, CSc. Centrum dopravního výzkumu
10:15 - 10:45„Zelená kniha – Na cestì k nové kultuře mìstské mobility“ - stanovisko zformulované Ministerstvem dopravy ÈR
Ing. František Vichta, Ministerstvo dopravy ÈR
  Portable Document File Download
10:45 - 11:15Projekt BESTUFS – nejlepší řešení nákladní dopravy ve mìstech
Ing. Jana Vránová, Centrum dopravního výzkumu
  Portable Document File Download
11:15 - 11:45Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojù
Ing. Lukáš Soukup, Centrum dopravního výzkumu
  Portable Document File Download
11:45 - 12:15Logistika v praxi – logistická centra
Ing. Miroslav Bradna, PST Ostrava
  Portable Document File Download
12:15 - 13:00Přestávka na obìd

13:00 - 13:30Projekt PREVENT
Ing. Martin Hájek, Centrum dopravního výzkumu
13:30 - 14:00Plány udržitelné dopravy
Jiří Galatík, Centrum dopravního výzkumu
  Portable Document File Download
14:00 - 14:30Logistika v praxi - logistika a železnice
Ing.Vladimír Fišer, Bohemiakombi
; Ing. Petr Zikmund, CD Cargo
  Portable Document File Download 1
  Portable Document File Download 2
Konec Semináře